El projecte

L'aerogenerador de tots.

L'objectiu principal del projecte Viure de l'aire del cel és instal·lar un aerogenerador de propietat compartida, que permeti generar electricitat neta i verda, tot fent possible la solidaritat entre les persones que viuen a zones urbanes i les que viuen a zones rurals.

Un objectiu addicional és fer possible que les persones i/o famílies puguin manifestar que l'energia que utilitzen en la seva vida quotidiana és verda i neta, generada en l'emplaçament on hi ha instal·lat l'aerogenerador.

El cost d'instal·lació i posada en funcionament es cobreix amb la participació de la gent: tant persones i/o famílies que viuen en entorns urbans o rurals, com entitats sense ànim de lucre.

L'emplaçament escollit és dins el terme municipal de Pujalt (l'Alta Anoia), per les bones condicions eòliques, d'accés i de connexió a la xarxa de mitjana tensió.

L'aerogenerador escollit és el model Enercon E-103 EP2, una màquina eòlica especialment dissenyada per a zones de vents baixos. 

Viure de l'Aire - Eòlica popular Apartat de Correus 10095 · 08080 Barcelona · T. 932420157