Quant invertir?

Calcula quanta energia utilitzes i les teves emissions de CO2 equivalents per conèixer la inversió recomanada en el projecte per compensar-les.

Des d'aquest sistema de càlcul podràs conèixer quanta energia fas servir en la teva vida quotidiana i la inversió que hauries de fer en el projecte per compensar-la en energia verda. 

Del resultat has de tenir en compte que 1 participació = 700 € (per generar 1.000 kWh/any, durant 20 anys, en l'emplaçament escollit i amb l'aerogenerador triat). 

Quànta energia fas servir a la vida quotidiana?

kWh/any
kWh/any
litres/any
km/any
km/any
km/any

La quantitat d'energia que fas servir és

Electricitat 0kWh/any
Gas 0kWh/any
Desplaçament 0kWh/any
TOTAL 0kWh/any

Les emissions de CO2 evitades són

Electricitat 0kg CO2/any
Gas 0kg CO2/any
Desplaçament 0kg CO2/any
TOTAL 0kg CO2/any

Inversió que s'hauria de fer per:

Generar l'energia elèctrica

0Euros 0Participacions

Generar l'equivalent al consum d'energia tèrmica

0Euros 0Participacions

Generar l'equivalent al consum d'energia associada als desplaçaments

0Euros 0Participacions

Generar l'energia elèctrica i la tèrmica

0Euros 0Participacions

Generar l'energia elèctrica, la tèrmica i l'associada als desplaçaments

0Euros 0Participacions
Eolpop, SL

Apartat de Correus 10095
08080 - Barcelona, CAT
Tel. +34 93 2420157

Contactar