Inici
08/11/2012Butlletí Viure de l'aire
Butlletí Viure de l'aire, núm. 2 - Novembre 2012, Projectes eòlics cooperatius o comunitaris al món

Volem donar a coneixer l'estat de projecte Viure de l'aire del cel i també, un aspecte prou desconegut de l'energia eòlica, la propietat compartida d'aerogeneradors.

Destaquem

Evolució del projecte

Cronologia del projecte 'Viure de l'aire del cel'

Evolució del projecte

Projectes eòlics cooperatius al món

Coneix un dels aspectes més desconeguts de l'energia eòlica, la propietat compartida d'aerogeneradors i els projectes eòlics comunitaris.

Projectes eòlics cooperatius al món

Eolpop, SL
Camprodon, 3 baixos · 08012 · Barcelona
Truca'ns  932 420 157 932420157

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d'ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), Eolpop, SL us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Les teves dades personals només s'utilitzen a amb la finalitat de gestionar les activitats relacionades amb Viure de l'Aire - Eòlica popular, així com l'enviament de butlletins i altres informacions habituals per mitjans electrònics i/o telefònics, d'acord amb les finalitats recollides en la Política de privacitat de les dades de Eolpop, SL.

Pots sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició i retirada de consentiments davant la Eolpop, SL, presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un missatge electrònic a eolpop_sl@energiasostenible.org i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

Gestionar la teva alta/baixa del butlletí