Inici
26/08/2014Butlletí Viure de l'aire
Butlletí Viure de l'aire, núm. 7, estiu 2014

Amics / amigues del projecte Viure de l'aire del cel,
 
Hem entrat a la fase final del procés d'autorització administrativa doncs el projecte ha anat passant amb èxit els entrebancs que, des del govern de l'Estat espanyol i des del govern català, s'han posat, al llarg dels darrers temps, al desenvolupament de les energies renovables. Podeu veure els detalls de tot el procés en la cronologia del projecte que està posada a la pàgina web.
 
Solament ens falta fer la sol·licitud del punt de connexió a la xarxa de distribució, cosa que hem deixat com el darrer tràmit, doncs la normativa que hi havia vigent fins que es va adoptar la nova llei del sistema elèctric (Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico), deia que totes les instal·lacions de l'anomenat Règim Especial, que es va començar a regular en l'antiga llei del sector elèctric (Ley 54/1997), havien de dipositar una fiança (20€/kW, en el cas de l'energia eòlica) prèviament a fer la sol·licitud del punt de connexió.
 
Amb la nova llei del sector elèctric ha desaparegut l'anomenat Règim Especial, per la qual cosa no està clar si s'ha de dipositar l'aval o no. S'han fet gestions amb la Direcció General d'Energia de la Generalitat y la seva opinió és que si que s'ha de dipositar l'aval, però la seva argumentació és molt feble i gens fiable. Per aclarir aquest afer s'ha procedit a fer dues accions: 1) s'ha sol·licitat un dictamen dels serveis jurídics de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya, i 2) s'ha fet una consulta, per escrit, a l'ens regulador del mercat elèctric (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia – CNMC). Restem, doncs, a l'espera de la resposta que ens puguin donar ambdós organismes.
 
Per una altra banda us volem informar que el projecte ha superat el primer milió d'euros compromesos per les persones i entitats que s'han inscrit al projecte. En concret, fins a la data de 11 d'agost de 2014 s'havien inscrit al projecte 209 persones físiques (de les quals 185 havien fet l'aportació inicial, 24 estaven pendents de fer-la i 2 s'han donat de baixa) i 7 entitats (de les quals, 6 havien fet l'aportació inicial i 1 estava pendent de fer-la). El total de les aportacions, fins ara compromeses, era 984.293 € (persones físiques) i 49.000 € (persones jurídiques). També s'han interessat pel projecte 147 persones que, fins ara, no han formalitzat la seva inscripció.
 
Ja s'ha redactat el contracte de les comptes participatives, que farem arribar a les persones que han formalitzat la inscripció y han fet l'aportació inicial. Preguem a aquelles persones que encara no han fet l'aportació inicial, la facin el més aviat possible, doncs sense fer-la, no queda materialitzada la seva inscripció y, per tant, no rebran el text del contracte de comptes participatives. A més del contracte rebran una descripció del projecte.
 
Una bona noticia és que el Consell Rector de la Cooperativa Som Energia va respondre positivament a la petició d'Eolpop S.L. en el sentit d'incorporar-se al projecte (de fet, entre Eolpop S.L. i Som Energia ja s'havia signat, amb data 11 de gener de 2012, un conveni de col·laboració). Per això, Som Energia te un lloc al consell d'administració d'Eolpop S.L., en les mateixes condicions que les persones que van fundar la societat el 28 d'octubre de 2009. 

Destaquem

Evolució del projecte

Cronologia del projecte 'Viure de l'aire del cel'

Evolució del projecte

Projectes eòlics cooperatius al món

Coneix un dels aspectes més desconeguts de l'energia eòlica, la propietat compartida d'aerogeneradors i els projectes eòlics comunitaris.

Projectes eòlics cooperatius al món

Recull de mitjans de comunicació

Noticies i aparició en mitjans de comunicació:

Recull de mitjans de comunicació

Eolpop, SL
Camprodon, 3 baixos · 08012 · Barcelona
Truca'ns  932 420 157 932420157

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d'ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), Eolpop, SL us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Les teves dades personals només s'utilitzen a amb la finalitat de gestionar les activitats relacionades amb Viure de l'Aire - Eòlica popular, així com l'enviament de butlletins i altres informacions habituals per mitjans electrònics i/o telefònics, d'acord amb les finalitats recollides en la Política de privacitat de les dades de Eolpop, SL.

Pots sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició i retirada de consentiments davant la Eolpop, SL, presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un missatge electrònic a eolpop_sl@energiasostenible.org i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

Gestionar la teva alta/baixa del butlletí