Inici
23/12/2014Butlletí Viure de l'aire
Butlletí Viure de l'aire, núm. 8, Nadal 2014

Amics / amigues del projecte Viure de l'aire del cel

Estem de ple en la fase final del procés d'autorització administrativa doncs finalment la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) va donar resposta a la pregunta que li vam formular, a finals de juliol, referent a la necessitat o no de depositar un aval de 54.000 € per poder fer la sol·licitud del punt de connexió a la xarxa de distribució.
 
En la resposta rebuda, a finals d'octubre, ens deia que. “En tanto no se dicten las normes de desarrollo de la presente ley que sean necesarias para la aplicación de alguno de sus preceptos, continuaran aplicándose las correspondientes disposiciones en vigor en materia de energía eléctrica.” Això vol dir que el regulador considera que si que s'ha de dipositar l'aval esmentat. Podeu veure els detalls de tot el procés en la cronologia del projecte que està posada a la pàgina web.
 
Ara mateix estem recollint l'import de l'aval, cosa que es pot materialitzar amb la col·laboració de 7 persones, totes elles inscrites en el projecte i que varen ser socis treballadors d'Ecotècnia S.C.C.L. Tenim previst depositar l'aval ben aviat i fer la sol·licitud del punt de connexió a Endesa Distribución. Per fer això, l'elèctrica ens fa pagar 1.200€ solament per fer l'estudi.
 
Esperarem la resposta de l'elèctrica per poder procedir a redactar la memòria-projecte de la línia de connexió de l'aerogenerador a la xarxa de distribució, i així  poder aportar la documentació a l'expedient d'autorització a la Direcció General d'Energia del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
 
Amb això s'haurà acabat el llarg procés de lliurament de la documentació necessària per poder disposar de les autoritzacions pertinents, que esperem que no s'allarguin en el temps. Si tot va be, podríem veure materialitzat el projecte al llarg de l'any 2015.
 
Per una altra banda us informem que el projecte ha superat el primer milió d'euros compromesos per les persones i entitats que s'han inscrit al projecte. En concret, fins a la data de 30 de novembre de 2014 s'havien inscrit al projecte 212 persones físiques (de les quals 194 havien fet l'aportació inicial, 18 estaven pendents de fer-la i 2 s'han donat de baixa) i 7 entitats (de les quals, 6 havien fet l'aportació inicial i 1 estava pendent de fer-la). El total de les aportacions, fins ara compromeses, era 1.044.965 € (persones físiques) i 49.150 € (persones jurídiques). Les aportacions inicials han estat de 22.600 €). També s'han interessat pel projecte gairebé 200 persones que, fins ara, no han formalitzat la seva inscripció.
 
Al llarg del mes de gener us farem arribar a les persones que heu formalitzat la inscripció y heu fet l'aportació inicial, el contracte de comptes participatives. Preguem a aquelles persones que encara no heu fet l'aportació inicial, la feu el més aviat possible, doncs sense fer-la, no queda materialitzada la inscripció y, per tant, no rebreu el text del contracte de comptes participatives. A més del text contracte rebran una descripció del projecte.
 
Ja s'ha materialitzat, davant notari, l'acord de participació de la Cooperativa Som Energia a la societat promotora del projecte (Eolpop S.L.), en el sentit d'incorporar-se al projecte. Per això, Som Energia te un lloc al consell d'administració d'Eolpop S.L., en les mateixes condicions que les persones que van fundar la societat el 28 d'octubre de 2009.
 
Us desitgem un Bon Nadal i que l'any 2015 sigui l'any de Viure de l'Aire del Cel!Destaquem

Evolució del projecte

Cronologia del projecte 'Viure de l'aire del cel'

Evolució del projecte

Quant invertir?
Calcula quanta energia utilitzes i les teves emissions de CO2 equivalents per conèixer la inversió recomanada en el projecte per compensar-les.

Quants som avui?

Entitats participants, nombre de persones preinscrites i import dels compromisos d'aportació

Quants som avui?

Recull de mitjans de comunicació

Noticies i aparició en mitjans de comunicació:

Recull de mitjans de comunicació

Eolpop, SL
Cal Sastre, Bústia Verda Núm. 22 · 17403 · Sant Hilari Sacalm
Truca'ns  932 420 157 932420157

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d'ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), Eolpop, SL us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Les teves dades personals només s'utilitzen a amb la finalitat de gestionar les activitats relacionades amb Viure de l'Aire - Eòlica popular, així com l'enviament de butlletins i altres informacions habituals per mitjans electrònics i/o telefònics, d'acord amb les finalitats recollides en la Política de privacitat de les dades de Eolpop, SL.

Pots sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició i retirada de consentiments davant la Eolpop, SL, presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un missatge electrònic a eolpop_sl@energiasostenible.org i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

Gestionar la teva alta/baixa del butlletí