Inici
13/02/2015Butlletí Viure de l'aire
Butlletí Viure de l'aire, núm. 9, La candelera 2015

Amics i amigues del projecte Viure de l'aire del cel

Serveixi aquesta comunicació per informar-vos que Eolpop ha depositat (9/2/2015) la fiança de 54.000 € (20 €/kW * 2.700 kW) necessària per continuar amb els tràmits administratius, doncs depositar l'aval és condició exigida per poder fer la sol·licitud del punt de connexió a la xarxa de distribució.

Això s'ha pogut fer, tal com us comentàvem en el butlletí núm. 8, amb la col·laboració de 7 persones, totes elles ex-socis d'Ecotècnia Societat Cooperativa Catalana Limitada, doncs han aportat la quantitat que ens exigeix la legislació.

I en data 12/2/2015 ha estat enviada a Endesa Distribución tota la documentació necessària per sol·licitar un punt de connexió a la xarxa de distribució.

Ara resta que Endesa ens informi dels requeriments per fer la connexió, per poder a procedir a redactar la part del projecte corresponent a la instal·lació de connexió i entrar aquesta documentació a la Direcció General d'Energia, MInes i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya.

Amb això, i si no hi ha cap entrebanc, l'esmentada Direcció General ens hauria de lliurar l'autorització.

Fem, una vegada més, una crida a totes les persones que han manifestat el seu interés pel projecte, però que encara no s'han inscrit, que ho facin el més aviat possible.

Us continuarem informant.

L'equip promotor del projecte Viure de l'aire del Cel


Destaquem

Evolució del projecte

Cronologia del projecte 'Viure de l'aire del cel'

Evolució del projecte

Quants som avui?

Entitats participants, nombre de persones preinscrites i import dels compromisos d'aportació

Quants som avui?

Eolpop, SL
Camprodon, 3 baixos · 08012 · Barcelona
Truca'ns  932 420 157 932420157

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d'ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), Eolpop, SL us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Les teves dades personals només s'utilitzen a amb la finalitat de gestionar les activitats relacionades amb Viure de l'Aire - Eòlica popular, així com l'enviament de butlletins i altres informacions habituals per mitjans electrònics i/o telefònics, d'acord amb les finalitats recollides en la Política de privacitat de les dades de Eolpop, SL.

Pots sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició i retirada de consentiments davant la Eolpop, SL, presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un missatge electrònic a eolpop_sl@energiasostenible.org i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

Gestionar la teva alta/baixa del butlletí