Inici
23/04/2016Butlletí Viure de l'aire
Butlleti Viure de l'aire, num. 12, primavera 2016
22 d'abril de 2016 - DIA DE LA TERRA

Ens plau comunicar-vos que l'11 d'abril de 2016, el Director General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, Sr. Pere Palacín, va signar l'autorització del projecte eòlic Viure de l'aire del cel.


En concret, va signar la RESOLUCIÓ EMC/964/2016, d'11 d'abril, per la qual s'atorga a Eolpop S.L., l'autorització administrativa prèvia, autorització administrativa de construcció i declaració d'utilitat pública de la petita instal·lació eòlica anomenada Viure de l'aire del cel, de 2,7 MW, al terme municipal de Pujalt (Anoia) a la demarcació de Barcelona.

Allò que esperàvem, i que ha tardat 4 anys en arribar, finalment ho tenim.

La resolució ha sortit ja publicada al DOGC (vegeu-la ací) i en els propers dies sortirà publicada al BOE.

Us volem informar també que hem demanat ofertes a diversos fabricants d'aerogeneradors, doncs la màquina que teniem previst instal·lar (la ECO122 de 2,7 MW, d'Alstom) ha estat descatalogada, després que tota la divisió d'energia d'Alstom fos comprada per General Electric. I, com podreu entendre, no comprarem cap aerogenerador a GE, donat que aquesta empresa ha omplert mig món de reactors nuclears.

De seguida que tinguem les ofertes decidirem quin aerogenerador escollirem (que serà, amb tota probabilitat molt semblant a l'ECO122). Amb això sabrem el pressupost exacte del projecte i podrem determinar un calendari fins arribar la data de la posada en funcionament de l'aerogenerador.

Amb aquestes dades, farem arribar a totes les persones que han formalitzat la seva inscripció al projecte i disposen d'un número d'inscripció, el contracte de comptes participatives amb tots els detalls, per que cadascuna comprobi que les dades són els correctes i es procedeixi a la seva signatura, per duplicat. Una còpia haurà de ser retornada, degudament signada, a Eolpop S.L. Una vegada Eolpop S.L hagi rebut el document, procedirà a carregar en el compte l'import que cadascú tingui previst aportar al projecte.

Encara hi tenen cabuda en el projecte aquelles persones que han mostrat interés, però no han formalitzat la inscripció (i per tant, no tenen número d'inscripció). També hi tenen cabuda noves persones, families, associacions i petites empreses, que vulguin tenir un paper actiu en la democratització dels sistemes energètics.

Us volem assabentar que a mitjans de juny (el 15 de juny es celebra arreu el Dia Global del Vent) us convocarem a un acte festiu a l'emplaçament triat (municipi de Pujalt, Alta Anoia), per procedir a posar la primera pedra. Us informarem de seguida que tinguem el programa fet.


Eolpop, SL
Camprodon, 3 baixos · 08012 · Barcelona
Truca'ns  932 420 157 932420157

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d'ara endavant, «RGPD»), i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), Eolpop, SL us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Les teves dades personals només s'utilitzen a amb la finalitat de gestionar les activitats relacionades amb Viure de l'Aire - Eòlica popular, així com l'enviament de butlletins i altres informacions habituals per mitjans electrònics i/o telefònics, d'acord amb les finalitats recollides en la Política de privacitat de les dades de Eolpop, SL.

Pots sol·licitar l'exercici dels drets d'accés, rectificació o supressió, cancel·lació, oposició i retirada de consentiments davant la Eolpop, SL, presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un missatge electrònic a eolpop_sl@energiasostenible.org i adjuntant una fotocòpia del DNI o qualsevol altre document anàleg en dret, com indica la llei.

Gestionar la teva alta/baixa del butlletí